Prezes Aflofarmu wśród najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki