Aflofarm z nowym Dyrektorem ds. Zapewnienia Jakości