Prezes Aflofarmu Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego