Aflofarm członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Aflofarm członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

17 lipca 2018 r.

Aflofarm członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Opublikowany

Aflofarm od lat działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez dwie fundacje – lokalną „My Kochamy Pabianice” oraz ogólnopolską „Fundację Aflofarm”. Teraz, jedna z największych polskich firm farmaceutycznych została Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – stowarzyszenia, którego celem jest upowszechnianie standardów CSR i rozwój tej koncepcji w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Obecnie ponad 50 firm-liderów społecznej odpowiedzialności biznesu to partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cieszymy, że Aflofarm dołącza do tego grona. Współpraca w Programie Partnerstwa FOB to doświadczenie i wiedza, którą zdobywają firmy, ale też się nimi dzielą z innymi firmami, a także swoim interesariuszami, zwiększając świadomość swojego otocznia w zakresie CSR i budując bardziej zrównoważoną przyszłość. To wyraz dojrzałości firm i gotowości do przyjęcia pewnej odpowiedzialności za rozwój koncepcji CSR w Polsce.  

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  

Aflofarm wszystkie działania realizuje w zgodzie z hasłem „Po Stronie Zdrowia”. Dotyczy to także społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadrzędnym celem działań firmy w tym obszarze jest promocja profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia, a także popularyzacja wiedzy z zakresu farmacji i medycyny. Firma realizuje te cele za sprawą ogólnopolskiej „Fundacji Aflofarm” oraz lokalnej „My Kochamy Pabianice”, która działa na rzecz mieszkańców powiatu pabianickiego. Tylko w 2017 roku firma wraz z fundacjami przeznaczyła na działania CSR-owe ponad milion złotych.

Sukces Aflofarmu i objęcie pozycji lidera na rynku produktów OTC (bez recepty) w Polsce sprawiły, że w 2017 r. Aflofarm rozszerzył działania społecznie również na skalę ogólnopolską. Właśnie w tym celu powołano do życia „Fundację Aflofarm”, której zadaniem będzie przede wszystkim realizacja ogólnopolskich kampanii profilaktycznych. Na początku roku Fundacja przeprowadziła pierwszą, antynikotynową kampanię społeczną pod nazwą „Nie Spal się na Starcie”. W jej ramach powstał film edukacyjny skierowany do młodych ludzi, stworzony wspólnie z telewizją Discovery. Ambasadorami kampanii zostali m.in. Izabella Krzan, Maciej „Gleba” Florek czy Siostry ADiHD.

Fundacja Aflofarm rusza z ogólnopolską kampanią społeczną „Nie spal się na starcie”

Głównym celem kampanii jest promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa. Organizatorem akcji jest Fundacja Aflofarm, a kampania swoim zasięgiem obejmie kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej.

Opublikowany 7 miesięcy

z Biuro prasowe Aflofarm

Sukces naszej akcji utwierdził nas w przekonaniu, że tego typu projekty mogą realnie wpłynąć na wybory młodych ludzi. Nasz spot promocyjny był emitowany we wszystkich stacjach telewizyjnych w kraju. Według analiz naszego domu mediowego, spot dotarł aż do 60% Polaków w grupie komercyjnej, a w tylko ciągu pierwszych tygodni od premiery obejrzało go ponad pół miliona użytkowników w Internecie. Już myślimy o kontynuacji naszej kampanii i realizacji kolejnych działań. Skala naszych przedsięwzięć w tym obszarze stale rośnie i stąd decyzja o dołączeniu do Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tomasz Furman, prezes Fundacji Aflofarm

Fundacja Aflofarm - Nie Spal się na Starcie - spot 60 sekund

Kampania Nie Spal się na Starcie nadal trwa – obecnie jest realizowany konkurs dla uczniów na najlepszy antynikotynowy film. Kampania została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Instytutu Centrum Onkologii czy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. Więcej informacji na jej temat można przeczytać na stronie www.niespalsienastarcie.pl

Aflofarm to dynamicznie rozwijająca się polska firma, działającą w sektorze ochrony zdrowia już od niemal trzydziestu lat. Aktualnie jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych na polskim rynku oraz liderem w segmencie produktów bez recepty, z takimi markami jak: Neosine, Pulneo, Desmoxan, Diohespan, Opokan, Inventum. Firma prowadzi intensywne działania, mające na celu rozwój w zakresie produktów leczniczych (OTC i Rp), wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. W trosce o zdrowie, Aflofarm wdraża nowe rozwiązania terapeutyczne, dopasowane do potrzeb pacjentów. Poza ciągłym umacnianiem pozycji rynkowej w Polsce, Aflofarm intensywnie rozwija się także na rynkach zagranicznych. Obecnie produkty firmy można kupić w 30 krajach na całym świecie.

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie internetowej http://www.aflofarm.com.pl/ oraz na oficjalnym profilu firmy na portalu LinkedIn: www.linkedin.com/company/aflofarm-farmacja-polska-sp-z-o-o

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Aflofarm_LinkedIN_ForumOdpowiewdzialnegoBiznesu_dobre logo.jpg

grafika | 276 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Fundacja Aflofarm rusza z ogólnopolską kampanią społeczną „Nie spal się na starcie”

temu

Głównym celem kampanii jest promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa. Organizatorem akcji jest Fundacja Aflofarm, a kampania swoim zasięgiem obejmie kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej.
Aflofarm zakłada fundację i mocniej angażuje się w działania CSR-owe

temu

Aflofarm Farmacja Polska powołała do życia Fundację Aflofarm, która będzie zajmować się promocją profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzacją wiedzy z zakresu farmacji i medycyny.
Fundacja Aflofarmu przekazała środki na zakup sprzętu dla Pabianickiego Centrum Medycznego

temu

Fundacja „My Kochamy Pabianice”, założona z inicjatywy firmy farmaceutycznej Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. przekazała 135 tys. zł na zakup lasera holmowego dla Pabianickiego Centrum Medycznego. 14 września odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu.
Aflofarm przekazał środki na modernizację Centrum Zdrowia Matki Polki

temu

Firma Aflofarm Farmacja Polska przekazała 18 tys. zł dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Przekazane środki zostaną przeznaczone na dokończenie remontu Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii szpitala.