Aflofarm partnerem strategicznym Gali Kotarbińskiego