Aflofarm wprowadza lek kardiologiczny o zwiększonym bezpieczeństwie dla przewodu pokarmowego