Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” ze sprzętem medycznym od Fundacji Aflofarm