Przedstawiciele Aflofarmu wyróżnieni przez Polski Czerwony Krzyż