Aflofarm Farmacja Polska z prestiżową statuetką „Wektor Serca 2022”