Fundacja Aflofarmu przekazała środki na zakup sprzętu dla Pabianickiego Centrum Medycznego