Aflofarm wprowadza pierwszy na świecie lek z furaginą w zawiesinie